Pandemieffekten utraderad

– dock visar siffrorna att uthålliga satsningar lönar sig. De nu analyserade mobildatasiffrorna för 2022 både på helår och för sommaren visar på en generell nedgång både i antalet besökare på Skärgårdsstiftelsens områden och för Stockholms skärgård som…
Continue reading…