Risk för ny cementkris

För drygt ett år sedan kastades Sverige in i en cementkris när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan. Lösningen blev ett tillfälligt tillstånd som löper till sista december i år. Cementa har nu ansökt om tillstånd för fortsatt kalkbryt…
Continue reading…

 

Sverige, ett u-land?

’’Jävla u-land det här’’ utbrister den då sittande statsministern Göran Persson när han tappar telefontäckningen under en bilresa i landet. Statsministern använder Telia, men kan ändå inte ha ett oavbrutet samtal med sin finansminister. Citatet fångas …
Continue reading…

 

Handel ger fred

Frihandeln har ett starkt folkligt stöd i Sverige. Tre av fyra tycker att handel och affärsförbindelser mellan Sverige och andra länder gör mer nytta än skada. Man anser att handeln leder till fler jobb, lägre priser och ett större utbud av varor och t…
Continue reading…