VDs kommentar till andra kvartalet 2022

Glädjande är att LEVEL nu har en årstakt om drygt 450 MSEK och i Q2 har vi hela 72 procent ökad nettoomsättning mot samma period föregående år. Vår långsiktiga strategi att bygga en modern och lönsam tjänstekoncern som kombinerar människa och teknik börjar ge resultat. Koncernens nettoomsättning ökade under Q2 till 100,8 MSEK (72,1 MSEK Q1 2022), vilket innebär en tillväxt på 40 procent kvartal-till-kvartal 2022, i stort drivet av förvärv samt nya projekt och avtal men glädjande är att vi även adderar nya tjänster till befintliga kunder. Kvartalet har i viss mån tyngts av integrations- och förvärvskostnader samt flyttkostnader uppgående till knappt 2 MSEK. Vidare har vi fortsatt påverkats av höga övertidskostnader i division Operations med anledning av svårigheter att hitta kompetent personal i kombination med sjukskrivningar. Vår rapporterade EBITDA hamnar som förväntat på -1,96 MSEK (-6,0 MSEK Q1 2022). Vi fortsätter utveckla och leverera helhetslösningar där vi kombinerar förmågor från våra tre starka divisioner Advisory, Operations och Technology. Under perioden har vår Venturesportfölj även växt markant genom förvärvet i maj av SaaS-bolaget Corepart. Vi ser direkt stora synergier mellan Venturesbolagen och våra divisioner vilket ger marknaden och våra kunder snabbare tillgång till nya moderna lösningar och förmågor vilket samtidigt påskyndar vår egen lönsamhets- och tillväxtutveckling.