Trots ett kraschat fastighetsår 2023, nu spirar vårkänslorna för fastigheter igen

Volymerna på den svenska marknaden för fastighetstransaktioner fortsätter att vara förhållandevis låga. Det visar den senaste sammanställningen från Svefa, hela Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Enligt Svefa uppgick den totala transaktionsvolymen under 2023 till cirka 95 mdkr (exklusive struktur- och börsöverlåtelser). Vilket jämfört med helåret 2022 (cirka 193 mdkr) är en minskning med drygt 50 procent. Utvecklingen under första kvartalet 2024 innebär dock en ljusning på marknaden. Aktiviteten är högre och transaktionsvolymen har ökat med 32 procent jämfört med samma period 2022 och uppgår till 26 mdkr.