Sverige behöver en grön optimistisk berättelse

Allt oftare lyfts frågan huruvida Sverige skulle tjäna på om det fanns en starkare och tydligare berättelse om vilka vi är, vart vi är på väg och hur det ska gå till. Jag tillhör dem som är övertygad om att det skulle bidra till en mer positiv samhällsutveckling, skriver rådgivaren Per Schlingmann.