Svenskt näringsliv varnar för fortsatt inflation

Svenskt näringsliv spår fortsatt hög inflation och dessutom svag BNP-tillväxt under 2023. I sin nya konjunkturprognos presenterar arbetsgivarorganisationen två scenarier. I det första landar BNP-tillväxten under 2023 på 0,5 procent att jämföra med 1,5 procent i prognosen från maj.