Svenska exportchefers optimism klingar av

Business Swedens kvartalsvisa exportchefsindex fortsätter ned och befinner sig nu på de lägsta nivåerna sedan 2020 – men är alltjämt på ”optimism”-nivå och kring det historiska genomsnittet. I mätningen syns att leveranskedjeproblemen bedöms klinga av – av två skäl.