Stayble Therapeutics når viktig milstolpe – fas IIb-studie fullrekryterad

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående kliniska fas IIb-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Rekryteringen är därmed slutförd. Patienterna följs under 12 månader efter inkludering. Finala resultat från studien beräknas finnas tillgängliga under Q4 2023 efter att Bolaget har sammanställt och analyserat data från samtliga behandlade patienter i studien.