Sommarsänkning åter i spel

Färre nya jobb än väntat, högre arbetslöshet och den lägsta löneökningstakten sedan juni 2021.  Den amerikanska jobbstatistiken för april gör att räntesänkningar i närtid åter är högaktuella. Börserna steg, räntorna sjönk och dollarn tappade.