Självskadebeteende att inte bryta svenskt uran

Efter andra världskriget skulle Sverige bli självförsörjande inom kärnkraft. Enligt ett betänkande från 1955 års atomenergiutredning skulle uran brytas på hemmaplan för att användas som bränsle i tungvattenreaktorer.  Uranet skulle ge handlingsfrihet att utveckla också det andra spåret i den svenska linjen: kärnvapenprogrammet.