Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 i Lumito är idag, den 31 augusti 2022

Idag, den 31 augusti 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Lumito AB (publ) (“Lumito” eller “Bolaget”). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 pågår till och med den 5 september 2022. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,93 SEK per aktie.