Så skapar SCA global klimatnytta med sin förnybara råvara

SCA använder en modell för att optimera sitt klimatarbete och göra det till en del av sin affär. Visionen är en resurseffektiv och grön cirkulär bioekonomi. – Våra förnybara produkter skapar global klimatnytta när volymen varor som kan ersätta produkter med stort fossilt avtryck växer, säger Susanne Rutqvist, Climate Lead på SCA.