S vilseleder om våldet

Chinatown i New York är västvärldens största stad för kineser, cirka 100.000 personer med ursprung i Kina bor här. Stadsdelen, eller kanske rättare sagt gatorna, är en kulturell, ekonomisk och mänsklig succé.