S vill öka antalet värnpliktiga från 8.000 till 10.000

Socialdemokraterna vill öka antalet värnpliktiga från nuvarande mål på 8.000 personer årligen år 2025 till 10.000 ”som nästa etappmål”, och den samlade krigsorganisationen från 60.000 till minst 100.000 personer. Förslaget om en beredskapsskatt ”på de allra rikaste” för finansiering av ökade försvarsanslag upprepas.