Rysk blockering av kärnvapendokument

Ryssland skriver inte under det slutdokument som mejslats fram under fyra veckors förhandlingar kring FN:s ickespridningsavtal. ”Jag är frustrerad över att vi inte lyckades anta ett slutdokument, men vi visste redan innan att chanserna var små”, säger ordföranden Gustavo Zlauvinen.