Regler för ny kärnkraft ses över

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över regelverket för att möjliggöra ny kärnkraft med små modulära reaktorer. Även möjligheten att förlänga livslängden för befintlig kärnkraft ses över.