Priset skenar på skogens nya guld

Priset på grot, de grenar och toppar som blir över vid avverkning av timmer och massaved, har rusat 80 procent på två år. Med ökande efterfrågan på fossilfria energikällor och en strävan mot ökad nationell självförsörjning, har grot blivit hett eftertraktat.  Och potentialen är stor. Det finns möjlighet att ta ut nästan det tredubbla energiuttaget från grot i svenska skogar.