Priset på utsläppsrättigheter sjunker

De europeiska utsläppsrätterna har sjunkit till 80 euro per ton, vilket är den lägsta nivån på flera veckor. Bakgrunden är att naturgaspriserna har fallit tillbaka från rekordhöga nivåer. Det gör det mindre attraktivt att använda exempelvis kolkraft istället för gas.