Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland

Prevas har tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen (”Enmac”). Enmac har en stark position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri, med cirka 200 anställda och en omsättning om 23 miljoner euro under 2023. Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 19 miljoner euro och förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande, vilket kan ta upp till 4 månader. Integration av Enmac påbörjas så snart godkännandet erhållits.