Netmore Group: Tillägg till erbjudandehandling

Tidigare på tisdagen offentliggjorde Netmore ett pressmeddelande avseende pågående förhandlingar som, om avtal ingås, potentiellt kan ha betydande positiv påverkan på Netmore. Polar Structure, som i juni lade bud på aktierna i Netmore, har med anledning av detta upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 26 juli.