Nato-inträdet ger konsekvenser – var förberedd

Säkerheten först. Om ditt företag vill stå väl rustat inför framtiden är det hög tid att agera. – Säkerhetsarbetet blir aldrig färdigt. Det kräver ständig tillsyn för att lyckas. Men det finns bra vägar att gå för att nå heltäckande säkerhetsskydd, säger Michael Mothander, strategisk portföljägare inom området säkerhet på Telia och Telia Cygate.