Lokal systemkedja för träbyggnad ger hållbar livsmiljö

Genom kravställning som syftar till regenerativ skogsförvaltning, kan lokala material- och resursflöden som skapar levande lokalsamhällen och älskad arkitektur stödjas.  Det är utgångspunkten i ett nytt forskningsprojekt som leds av Gaia Arkitektur. – Ska vi göra något genuint hållbart måste vi titta på hela systemkedjan, säger Pi Ekblom, Gaia Arkitektur.