Jättebrist på kompetens – trots 35.000 arbetslösa akademiker

Kompetensbrist är företagens största bromskloss. Ändå är nära 35.000 högutbildade från länder utanför Europa arbetslösa, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen. ”Jag är förvånad över att jag inte är nedringd av arbetsgivare”, säger Alexandra Ridderstad, vd Jobbsprånget som får tusentals ansökningar från ingenjörer, systemvetare och ekonomer utan jobb.