Internationellt samarbete slipar AI-verktygen

Digitaliseringen ger stora möjligheter för att nå ett hållbart skogsbruk men innebär också omfattande utmaningar. Därför hjälps nu Sverige, Ukraina, Finland och Lettland åt i en ny satsning för att lära av varandra om till exempel laserdata, satellitbilder och AI.