Hinder på vägen mot ett nytt imperium

Lundin Energy har bytt namn till Orrön Energy, oljan har bytts ut mot förnybart och såväl småsparare som blankare har hittat till aktien – som rusat 160 procent sedan bolaget stöptes om.   Tillväxtambitionerna är stora men det finns flera hinder på vägen mot ett nytt energiimperium. Di synar familjen Lundins gröna kursraket.