Heliospectras orderingång ökade kraftigt

Heliospectra, verksamt inom belysningsteknologi för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, redovisar en orderingång på 26,8 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Det var en kraftig ökning jämfört med siffran för samma period 2023, som låg på 1,6 miljoner kronor.