Förhållandet till Kina är en framtidsfråga för Nato

De europeiska Natomedlemmarna påverkas av Kinas ihållande stöd till Ryssland och rivaliteten mellan USA och Kina fortsätter och kanske kommer intensifieras. Sverige behöver förbereda sig på en utveckling mot ökad militär rivalitet mellan Kina och Nato, skriver Lisa Zhang och Alexis von Sydow, analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) vid Utrikespolitiska institutet (UI).