Fler måste förmås att lämna gängen

Att kriminella förmås att lämna den brottsliga banan är nödvändigt för att få stopp på alla skjutningar och sprängningar som plågar Sverige. Men denna del av brottsbekämpningen är inte bara underfinansierad, den saknar nationell styrning och uppföljning. Frågan måste prioriteras – av alla samhällets aktörer.