FI:s insatser mot aktiefusk sågas – av domstol

Finansinspektionens, FI:s, metod för att beräkna kurspåverkan vid påstådd marknadsmanipulation sågas i en dom från Stockholms tingsrätt. I en annan dom där FI underkänns pekar tingsrätten på brister i det som skulle vara ett nära samarbetet med Ekobrottsmyndigheten, EBM, i kampen mot marknadsmissbruk.