ECB-topp svänger: Vi kan sänka före Fed

Robert Holzmann, chef för Österrikes centralbank och ledamot i direktionen för Europeiska centralbanken, ECB, har svängt om styrräntan. Nu tror han att ECB kan sänka styrräntan innan USA:s centralbank Federal Reserve gör det.