Debatt: Sex månader av motståndskraft och beslutsamhet

Ukraina, ett land som har varit under rysk attack sedan 2014, har nu uthärdat ett halvår av massiva bombningar, belägrade städer, och fruktansvärda grymheter riktade mot sitt folk. Ukraina tvingas försvara inte bara sin demokrati och sitt folk, utan slåss även för sin överlevnad som självständig nation, skriver Erik D. Ramanathan, USA:s ambassadör i Sverige.