De fem största hoten mot skogen

Barkborrar och betesskador, stormar och svinpest, bränder och torka… Hoten mot skogen är många. Lennart Svensson, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen larmar om de ökande hoten som kostar mångmiljardbelopp årligen och som hotar skogens långsiktiga överlevnad.  Bakom hoten ligger inte bara klimatförändringar utan också behovet av att omfamna mångfald och variation i skogsbruket för att skydda mot framtida katastrofer.