Combigene vände till vinst

Genterapibolaget Combigene steg på torsdagen efter morgonens delårsrapport. Bolagets nettoomsättning ökade till 4,7 miljoner kronor (0) under andra kvartalet och resultatet efter finansiella poster blev en vinst om 4,5 miljoner kronor (-15).