Bli en vinnare med EU:s nya teknikregler

De närmaste åren kommer flera nya, digitala ramverk från EU att träda i kraft. Syftet är att säkerställa konkurrensen på marknaden, positionering säkerhetspolitiskt och rättigheter för EU-invånare – och detta kommer att ställa nya krav på företagen. – Genom att redan nu förbereda för de nya lagstiftningarna i processer och produkter är man redo att vinna affärer när de börjar slå igenom, säger Sofia Edvardsen, grundare och partner på den affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors.