Viktor Munkhammar: Risken ökar för falsk bild av ekonomin

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos växer den svenska ekonomin med 2,8 procent i år och 2,7 procent nästa år. Det är goda tal, om än lägre än den mycket höga tillväxten vi såg 2015–2016. Räknat per invånare är bilden en annan. Årets tillväxt halveras till 1,4 procent och nästa år blir den i stället för 2,7 procent klart magrare 1,6 procent.
Continue reading…