Utdelningsfest hos Bonnier

När pandemin bröt ut år 2020 höll mediedynastin Bonnier igen och delade ut bara 98 Mkr av fjolårsvinsten åt sig själva – hälften av aktieutdelningen ett normalår – eftersom man fick coronastöd. Både året därpå och i år, kan Di nu berätta, har de knappt…
Continue reading…