Att blicka framåt – men samtidigt bakåt

Nya lagar, due diligence och riskhantering sammanfattar utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Ikraftträdandet av EU:s Avskogningsförordning (EUDR) innebär ökade krav på transparens och kontroll bakåt i leverantörsledet. Verksamheter behöver vända blicken bakåt – för att på rätt sätt gå framåt.