Aros Bostadsutveckling AB (publ) byter namn till Besqab AB (publ) och får nya tickers på Nasdaq First North Growth Market

På extra bolagsstämma som hölls den 16 april 2024 i Aros Bostadsutveckling AB (publ) beslutades om namnändring från Aros Bostadsutveckling AB (publ) till Besqab AB (publ). Namnändringen har nu registrerats vid Bolagsverket och verkställts. I samband med namnändringen kommer stamaktien och preferensaktien att få nya kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Growth Market.