Acarix förlust ökar

First North-listade Acarix, verksamt inom teknologi för identifiering av kransartärsjukdomar redovisar ett resultat efter skatt på -18,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-13,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:09).